هیات مدیره

فرم اطلاعات شعبا ت استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نام استان :هرمزگانسال تاسیس: ۱۳۹۶
مشخصات رئیس شعبه و عکس
محمدجمالدینی
محل کار و سمت :
دانشگاه آزاد اسلامی بندرجاسک
مدیرگروه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
ایمیل:
jaskazmoon@gmail.com
نشانی تلگرامی شعبه :
https://t.me/joinchat/BzoaYERmFrTF9ewoe5k9wg
ایمیل شعبه :
Hormozganisca
@gmail.com
هرگونه صفحه دیگردر رسانه های اجتماعی:
سایت شعبه:
Hormozganisca.ir

معرفی اعضاء به همراه ایمیل ها و عکس اعضاء

دکترضیاالدین سالاریدکترمريم رهبر دکتراسحق شيرينكامدکتر کلثوم نامیدکتر احمد فولادی
salari_zia@ya
hoo.com
Rahbarmaryam97
@gmail.com
e.shirinkam61@g
mail.com
Knami88@gma
il.com
Fooladyahamad@yaho
o.com

خلاصه فعالیت های صورت گرفته :

  • برگزاری نشست علمی – تخصصی با عنوان بررسی جایگاه فرهنگ جامعه محلی در برنامه های درسی
  • راه اندازی سایت انجمن به نشانی Hormozganisca.ir
  • عضوگیری الکترونیکی از طریق لینک http://hormozganisca.ir/عضویت/ از طریق سایت شعبه
  • انتشار دو نسخه خبرنامه شعبه
  • برگزاری اولین همایش ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی- یادگیری

برنامه ها و فعالیت های پیش رو در استان :

  • ایجاد بانک اطلاعاتی آموزش استان برای مدرسان و اساتید
  • برگزاری دومین همایش ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی- یادگیری
  • راه اندازی مرکز آموزش برای برگزاری دوره های آموزشی استان
  • برگزاری نشست های علمی در زمینه تعلیم و تربیت و مطالعات برنامه درسی در سطح استان
  • انعقاد قرارداد با سازمان ها و نهادهای استان برای انجام طرحهای پژوهشی